VÄLKOMMEN TILL FIPOH

- Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Uppe i menyn till höger kan du välja olika språk.

Kolla in våra filmer på olika språk!

Inom Fipoh tar vi också fram flerspråkiga korta filmer på olika teman inom psykisk ohälsa. Filmerna är framtagna och kontrollerade gemensamt med psykologer på Teamet för krigs & tortyrskadade och Kunskapscentrum Migration & hälsa, Region Skåne.

Ungas egna stories

Tryckt informationsmaterial på flera språk

Sök hjälp om du mår dåligt

Mer flerspråkigt

Vad är Fipoh?

Fipoh är ett projekt som startade i oktober 2016 och ligger under Glokala Folkhögskolan i Malmö. Fipoh har som mål att:

  • skapa och sprida information om psykisk ohälsa på flera språk och som är lätt att förstå.
  • lyfta ungas egna berättelser och erfarenheter om psykisk ohälsa
  • förebygga psykisk ohälsa genom gemensamma aktiviteter och arrangemang
  • försöka förstå orsaker och bakgrunder till varför så många unga mår dåligt idag
  • få alla men framför allt unga att våga prata om psykisk ohälsa
  • bidra till det viktiga arbete som idag görs för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga

Viktiga samarbeten

Fipoh görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration, men vi hoppas så klart på att också påverka alla unga och även vuxna i deras närhet.

Några av våra närmsta vänner och samarbeten är:Kontakt:

Fipoh@glokala.se