سلام و خوش آمدی

در این وبسایت تو میتوانی فیلم های کوتاه را تماشا کنی تا در مورد صحت روانی بیشتر بدانی. در این وبسایت تو در مورد راههای دریافت مراقبت و تداوی نیز میتوانی معلومات بدست بیاوری. تو میتوانی زبانهای مختلف را توسط دکمهِ مینیو بطرف راست بالایی صفحه انتخاب کنی‌

فیلم ها

در اینجا میتوانی فیلم های مختلف را که دربرگیرندهِ معلومات در مورد صحت بد روانی است، تماشا کنی‌.

فیلمهای مختلف در مورد موضوعات مختلف تهیه شده است، مانند افسردگی، فشار روحی، اختلال خواب و یا هم (PSTD) یا اختلال فشار روحی پس از صدمهِ روانی.

داستان های خود جوانان

جزئیات

راههای مراقبت را چگونه جستجو کنم؟


معلومات بیشتر به زبانهای دیگر


در مورد FIPOH

در صفحهِ انترنتی www.fipoh.se، فیلمهای مختلف در مورد صحت روانی را تماشا کنی‌.

تو همچنین میتوانی‌ در مورد راههای جستجو و دریافت مراقبت نیز معلومات پیدا کنی.

FIPOH یک پروژه است که توسط اتحادیهِ آموزشی مردم Glokala(گلوکاله) در مالمو به پیش برده میشود، و کارهای این پروژه در هماهنگی با چندین مرکز صحی در منطقهٔ اسکونه از قبیل TKT و مرکز آموزشی مهاجرت و صحت به انجام میرسد.

FIPOH در سال ۲۰۱۶ با حمایت صندوق حفظ میراث های عمومی به فعالیت آغاز نمود.

Viktiga samarbeten

Fipoh görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration, men vi hoppas så klart på att också påverka alla unga och även vuxna i deras närhet.

Några av våra närmsta vänner och samarbeten är:با ما به تماس شوید

نظر خود را به ما در FIPOH بنویس! ما از شنیدن نظر تو در مورد ویبسایت و فیلمها قدردانی میکنیم

ما اشخاصیکه با گروه FIPOH کار میکنیم، متخصص تداوی و مراقبت نیستیم. بهمین دلیل ما نمیتوانیم به سوالات تو در مورد صحتت جواب بدهیم. اگر در مورد صحت خود سوالی دارید، ما به شما www.fipoh.se پیشنهاد میکنیم که لینک های زیر را دنبال کنید

Fipoh@glokala.se