VÄLKOMMEN TILL FIPOH

- Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Uppe i menyn till höger kan du välja olika språk.

Kolla in våra filmer på olika språk!

Inom Fipoh tar vi också fram flerspråkiga korta filmer på olika teman inom psykisk ohälsa. Filmerna är framtagna och kontrollerade gemensamt med psykologer på Teamet för krigs & tortyrskadade och Kunskapscentrum Migration & hälsa, Region Skåne.

Ungas egna stories

Tryckt informationsmaterial på flera språk

Sök hjälp om du mår dåligt

Mer flerspråkigt

Vad är Fipoh?

Fipoh är ett projekt som startade i oktober 2016 och ligger under Glokala Folkhögskolan i Malmö. Fipoh har som mål att:

  • skapa och sprida information om psykisk ohälsa på flera språk och som är lätt att förstå.
  • lyfta ungas egna berättelser och erfarenheter om psykisk ohälsa
  • förebygga psykisk ohälsa genom gemensamma aktiviteter och arrangemang
  • försöka förstå orsaker och bakgrunder till varför så många unga mår dåligt idag
  • få alla men framför allt unga att våga prata om psykisk ohälsa
  • bidra till det viktiga arbete som idag görs för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga

Viktiga samarbeten

Fipoh görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration, men vi hoppas så klart på att också påverka alla unga och även vuxna i deras närhet.

Några av våra närmsta vänner och samarbeten är:Kontakt:

Fipoh@glokala.se

kloka ord från våra vänner

Hösten 2019 slutade Fipohs stöd från Arvsfonden och projektet går in i en ny form och tid. Vi ville dock sammanställa lite kring vad vi gjort och vad vi lärt oss de senaste tre åren. Vi valde därför att göra en liten bok av Fipoh. Den största delen av den består dock av samtal med våra extremt kloka och fina vänner som vi samarbetat med de senaste åren. Ladda ner och läs! Eller skicka ett mail så kan vi skicka en till er!

En lite bok till dig i förvar

Fipoh har sedan start försökt stötta ett nätverk i Skåne som arbetar med unga i förvar. Detta är en extremt osynlig grupp som nås av väldig få insatser inom socialt arbete. Samtidigt är det en grupp unga som är i en extrem situation och många lider av svår psykisk ohälsa. Som en liten liten del i vårt samarbete tog vi tillsammans fram en bok till dig i förvar. Sprid den gärna bland vänner och nära. Finns också att få tryckt, maila oss vid intresse,